Agroterritori

Grup de Treball sobre Espais Agraris (FMR i Agroterritori)

Durant l’any 2014 i el primer quatrimestre de 20015, la Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori impulsen un àmbit de debat i de reflexió al voltant dels espais agraris a Catalunya amb la constitució d’un Grup de Treball sobre Espais Agraris. El GTEA està format grup d’experts ampli, pluridisciplinar i representatiu en matèria d’espais agraris.

El GTEA ha acotat l’objectiu del treball a dues línies:

–          Definir l’espai agrari. Es proposa una definició del que és l’espai agrari català, i del que no és, amb la intenció de focalitzar la tasca cap a un segon objectiu:

–          Proposar un grup d’indicadors que permetin identificar primer i valorar després, amb claredat els espais agraris de Catalunya. S’ha treballat amb la idea d’apropar, classificar, catalogar, definir i debatre criteris per consensuar uns indicadors comuns i atansar, des de la reflexió, les variables emprades per l’administració local i general, i per altres agents i actors implicats des del sector agrari.

En breu es farà públic el document que recollirà la definició d’espai agrari i la proposta d’indicadors resultat d’aquest debat.

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (10 desembre, Vilabertran, Jornada PATT)

El proper dimecres 10 de desembre al matí a l’edifici EL CENTRE de Vilabertran, organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

Us esperem a partir de les 11:30h a la Sala d’Actes de l’edifici EL CENTRE, Placeta del Sindicat, 1. 17760 – VILABERTRAN.

Aquesta serà la tercera jornada celebrada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 dedicada a la presentació dels resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi. En aquesta ocasió, parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: Can Rigall, Vilanova de la Muga.

—-

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: Vilabertran_Petjada carboni

—-

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (26 nov La Seu d’Urgell, Jornada PATT)

El proper dimecres 26 de novembre a la seu de la cooperativa PIRENAICA organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

Us esperem a partir de les 19:30h al Carrer de Sant Ermengol, 48, 25700 LA SEU D’URGELL

Aquesta serà la segona jornada celebrada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 dedicada a la presentació dels resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi. En aquesta ocasió, parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: l’Agrupació de Ribera d’Urgellet.

—-

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: La_Seu_26nov_Pirenaica

—-

Jornada d’Eines d’anàlisi de l’espai agrari (21.11 UdG, Girona)

El proper divendres 21 de novembre a la Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (Carrer Maria Aurèlia Capmany, 61) organitzem la jornada Eines d’anàlisi de l’espai agrari de les comarques gironines a través de casos pràctics.

En els darrers anys, Agroterritori ha acollit a alumnes en pràctiques del Grau de Geografia, de Ciències Ambientals i d’Enginyeria informàtica de la Universitat de Girona, així com a alumnes italians amb una beca Erasmus per cursar el Màster Interuniversitari en polítiques i planificació per les ciutats, l’ambient i el paisatge, també de la UdG.

La jornada que organitzem pretén mostrar algunes d’aquestes experiències fruit de la vinculació d’Agroterritori amb la Universitat de Girona.

Programa de la jornada: Girona_espai agrari_211114_779

—-

Al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de sòl d’ús agrari

Fundació Agroterritori ha presentat les seves al·legacions a l’Avantprojecte de Llei del sòl d’ús agrari (EDICTE d’1 d’octubre de 2014, pel qual se sotmet a informació pública de l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari, publicat el dia 6 d’octubre al DOGC núm. 6721). Podeu consultar el text d’Avantprojecte fent click al següent enllaç: 2014_17Llei_sol_agrari_Text)

*****

Al·legacions d’Agroterritori a l’Avantprojecte de la LSUA: AL.LEGACIONS_a_la_LSUA

 *********

Agricultura periurbana y urbana. ISSE2014. Universitat de Girona

A continuació podeu visualitzar les ponències del seminari celebrat el 18 i 19 de setembre de 2014:

Berta_Cormenzana_BCNECOLOGIA

Josep_Montasell_DIBA

Brunello_Ceccanti_CNRitaly

Cristina_Tous_AGROTERRITORI

Sara_Arellano_UdG_AGRO

Anna_Roca_AGROTERRITORI

——————————-

Triptic ISSE 2014_definitiu

El Institut de Medi Ambient i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterriori organitzen el:

XIV International Summer School on the Environment ISSE2014

AGRICULTURA PERIURBANA I URBANA EN LES CIUTATS DEL SEGLE XXI REPTES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL TERRITORI

18 i 19 de setembre de 2014. Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona

PROGRAMA: Programa_ISSE 2014_Final

MAPA LOCALITZACIO: EPS_edifici_P1_Campus_Montilivi

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Aquestes seran les primeres jornades dedicades a l’agricultura periurbana i urbana en l’àmbit de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i emmarcades en l’Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on Environment-ISSE 2014). Tindran lloc a l’Escola Politècnica Superior (EPS-PI) de la UdG el 18 i 19 de setembre de 2014.

 L’activitat es desplegarà amb un enfocament multidisciplinari i una visió de futur, amb l’objectiu de proporcionar un debat enriquidor sobre un argument que ha assolit sempre mes importància en els últims anys: repensar la ciutat, des d’una ciutat verda a una ciutat fèrtil i promoure accions que afavoreixin la interacció ciutat-camp per a una major sinèrgia entre els aspectes productius (produccions de cicle curt que inclou aliments ecològics i no ecològics), la preservació de la qualitat ambiental, la utilització racional del territori, la valorització de la capacitat productiva de l’entorn, la sostenibilitat econòmica i l’impacte social.

 En aquesta línea, les jornades podran constituir un punt de trobada per debatre sobre aquesta problemàtica entre estudiants, docents, tècnics del sector agrari, ambiental i d’ordenació del territori, productors agraris i representants d’institucions locals. Alhora, seran  el trampolí per reflexionar i pensar propostes i solucions beneficioses per al conjunt del territori gironí.

 OBJECTIU

Les jornades seran una plataforma d’anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’assolir una major sensibilització entre els participants i ampliar la difusió de les problemàtiques. S’extrauran conclusions i es faran propostes per tal de donar solucions adequades que respectin el territori, donin un just valor a les activitats productives i permetin una relació fluida entre ciutat i territori periurbà.

De manera específica, les jornades contribuiran en:

·      Fer visible l’agricultura urbana i periurbana catalana, i amb exemples de l’entorn gironí.

·      Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat agrària de la zona.

·      Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.

—————————————————————————————————————————————-

INSCRIPCIÓ: http://www.udg.edu/jornades/ISSE2014/Presentacio/tabid/21232/language/en-US/Default.aspx

Ponències d’Agroterritori en el COLORURAL 2014

Us fem arribar les comunicacions que els diferents menbres i col·laboradors de la Fundació Agroterritori hem presentat en aquesta edició del col·loqui del Grup de Treball en Geografia Rural de l’Associación de Geógrafos Españoles en el XVII Coloquio COLORURAL 2014 celebrat a Girona del 3 al 6 de setembre.

ocupación_sector_lechero

cluster_vitivinicola_AltPenedes

transformacion_espacio_agrario

bienes_comunes_PAC

servicios_agroambientales_prevencion_incendios

celulas_alimentarias

Poster_ACVllet

Jornada sobre agricultura periurbana a UVic

Jornada_UVIC

Per raons d’organització, la jornada no es celebrarà el dia 3 de juliol

Es tornarà a programar per a mitjans d’octubre o principis de novembre

En breu us farem saber la nova data

—-

La Universitat de Vic organitza la jornada Planificació i gestió del medi rural: l’espai agrari periurbà, per a què serveix? entorn a la problemàtica i la gestió dels espais agraris periurbans. Us esperem el 3 de juliol a la Universitat de Vic. Campus Torre dels Frares. Sala Segimon Serrallonga – C. de la Laura, 13.

L’espai agrari adjacent a l’espai urbà ha estat sotmès a fortes tensions que sovint han comportat que fos considerat un espai residual o marginal al voltant de la ciutat. Els reptes que s’obren actualment en relació als espais agraris periurbans estan orientats a mantenir el seu valor productiu estratègic i a conservar la biodiversitat que porten associada.
L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer la problemàtica i la gestió dels espais agraris periurbans,  i analitzar de quina manera es poden integrar els espais agraris en les noves estratègies de planificació del medi rural.

Certificació: Certificat d’assistència. Consulta el document de Certificació i reconeixement de crèdits

Entre els ponents estarà Anna Roca, responsable de la Comissió tecnicocientífica d’Agroterritori. Possarà sobre la taula el cas de l’espai agrari periurbà del sud de Girona.

Trobareu el programa al següent enllaç: jornada_UVIC

Accediu a http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-que-serveix per a fer les inscripcions.

15/05 jornada Producció Integrada vi i oli

divulgacio_figueres

El Consell Català de Producció Integrada organtiza la jornada tècnica agrària a l’Empordà La Producció Integrada als sectors del vi i de l’oli, el proper 15 de maig a l’Escola d’Hostaleria a Figueres a les 11:00h. Participarà la Sra. Maite Ros del CCPI i comptarà amb l’exemple de producció integrada de La Vinyeta amb el Sr. Josep Serra. Acabarà a les 13h amb un debat i refrigeri

Catalunya des de sempre ha estat pionera en producció integrada i referent en el desplegament de la normatiu sobre aquesta matèria. En l’actualitat una tercera part de la fruita dolça de Catalunya es cultiva amb aquest sistema productiu que prioritza la qualitat, la salut i la protecció del medi ambient en l’activitat agrària.

 En aquesta línia, i centrant-nos específicament en els sectors de la vinya i l’olivera, us proposem una jornada al voltant de la normativa vigent per tal d’aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Progama: 150512_Escola_Hostaleria_CCPI_definitiu

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.