La Fundació Agroterritori persegueix un desenvolupament sostenible aplicat a la base agrària, amb un accent marcadament territorial. L’objectiu general de la Fundació Agroterritori és, doncs, la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris, especialment els periurbans.

La seva actuació és fonamenta en els següents principis:

1.- Que “no hi ha espai agrari sense pagesos i pageses”, i per això la AGROTERRITORI és preocupada pel territori agrari periurbà i per la continuïtat del sector agrari.

2.- Que “el territori, el paisatge i la cultura agrària periurbana presenten especificitats”, i per això la AGROTERRITORI contribueix al coneixement crític de les iniciatives capaces d’impulsar transformacions que facin possible l’estabilitat territorial periurbana i la continuïtat de l’activitat agrària.

3.- Que “la preservació, el desenvolupament i la gestió dels espais periurbans no és cosa que correspon únicament al sector agrari, sinó a la societat en el seu conjunt”, i per això la AGROTERRITORI és una fundació oberta a la societat a partir de l’estudi, la reflexió, la recerca i la difusió de qualsevol temàtica relacionada amb el territori periurbà i l’activitat agrària que en ell s’hi desenvolupa.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.