Agroterritori és una entitat privada sense ànim de lucre creada en 2007 com a plataforma al servei de la pagesia, la recerca i la societat. La impulsen la Universitat de Girona i la Unió de Pagesos de Catalunya.

……….

En Agroterritori hi col·laboren tècnics i investigadors especialistes en diferents àrees de coneixement en relació amb agricultura: agronomia, geografia, biologia, economia, ciències polítiques, planejament territorial, etc.

També treballa en consorci amb altres entitats del territori, cooperatives, administració local, associacions i recerca amb l’objectiu de fomentar propostes de desenvolupament econòmic, social i ambiental de les activitats agràries i per la preservació dels espais agraris, especialment els periurbans.

………..

Està dirigida per un Patronat amb el suport de per tres comissió, l’Executiva, la Tècnicocientífica i l’Assessora. També compta amb un equip tècnic propi per a la gestió i execució de projectes, així com de les activitats de la fundació i les xarxes socials.

………..

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.