La Fundació Agroterritori s’estructura en diferents grups de treball i de decisió:
Patronat
Comissió Executiva
Comissió Tecnicocientífica
Comissió Assessora
Equip tècnic