La Fundació Agroterritori s’estructura en diferents grups de treball i de decisió:
Patronat
Comissió Executiva
Comissió Tecnicocientífica
Comissió Assessora
Equip tècnic

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.