agricultura urbana

Sistemes alimentaris territorialitzats -models d’alimentació saludable i venda de proximitat

Unió de Pagesos de Catalunya, en el marc de l’Operació GO03−002902 «Plataforma per l’impuls dels Sistema Agroalimentari Innovador (SAI)», en el PECT EbreBiosfera, ha portat a terme un estudi comparatiu de models de sistemes alimentaris territorialitzats que promouen l’alimentació saludable des de les bases de la venda i consum de productes de proximitat.

Destaquem els projectes de CIAP-Terra Pagesa a Catalunya, Ekoalde a Navarra entre d’altres, i també les figures de Parc Agrari com el del Baix Llobregat i el de Fuenlabrada.

En la lluita per una alimentació saludable i una producció sostenible son moltes les iniciatives que s’han posat en marxa. Podem destacar un paper aglutinador de la Red de ciudades por la agroecologia.

http://agroterritori.org/wp-content/uploads/2022/01/202112_AgriculturaTerritorialitzada.pdf

Agricultura periurbana y urbana. ISSE2014. Universitat de Girona

A continuació podeu visualitzar les ponències del seminari celebrat el 18 i 19 de setembre de 2014:

Berta_Cormenzana_BCNECOLOGIA

Josep_Montasell_DIBA

Brunello_Ceccanti_CNRitaly

Cristina_Tous_AGROTERRITORI

Sara_Arellano_UdG_AGRO

Anna_Roca_AGROTERRITORI

——————————-

Triptic ISSE 2014_definitiu

El Institut de Medi Ambient i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterriori organitzen el:

XIV International Summer School on the Environment ISSE2014

AGRICULTURA PERIURBANA I URBANA EN LES CIUTATS DEL SEGLE XXI REPTES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL TERRITORI

18 i 19 de setembre de 2014. Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona

PROGRAMA: Programa_ISSE 2014_Final

MAPA LOCALITZACIO: EPS_edifici_P1_Campus_Montilivi

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Aquestes seran les primeres jornades dedicades a l’agricultura periurbana i urbana en l’àmbit de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i emmarcades en l’Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on Environment-ISSE 2014). Tindran lloc a l’Escola Politècnica Superior (EPS-PI) de la UdG el 18 i 19 de setembre de 2014.

 L’activitat es desplegarà amb un enfocament multidisciplinari i una visió de futur, amb l’objectiu de proporcionar un debat enriquidor sobre un argument que ha assolit sempre mes importància en els últims anys: repensar la ciutat, des d’una ciutat verda a una ciutat fèrtil i promoure accions que afavoreixin la interacció ciutat-camp per a una major sinèrgia entre els aspectes productius (produccions de cicle curt que inclou aliments ecològics i no ecològics), la preservació de la qualitat ambiental, la utilització racional del territori, la valorització de la capacitat productiva de l’entorn, la sostenibilitat econòmica i l’impacte social.

 En aquesta línea, les jornades podran constituir un punt de trobada per debatre sobre aquesta problemàtica entre estudiants, docents, tècnics del sector agrari, ambiental i d’ordenació del territori, productors agraris i representants d’institucions locals. Alhora, seran  el trampolí per reflexionar i pensar propostes i solucions beneficioses per al conjunt del territori gironí.

 OBJECTIU

Les jornades seran una plataforma d’anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’assolir una major sensibilització entre els participants i ampliar la difusió de les problemàtiques. S’extrauran conclusions i es faran propostes per tal de donar solucions adequades que respectin el territori, donin un just valor a les activitats productives i permetin una relació fluida entre ciutat i territori periurbà.

De manera específica, les jornades contribuiran en:

·      Fer visible l’agricultura urbana i periurbana catalana, i amb exemples de l’entorn gironí.

·      Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat agrària de la zona.

·      Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.

—————————————————————————————————————————————-

INSCRIPCIÓ: http://www.udg.edu/jornades/ISSE2014/Presentacio/tabid/21232/language/en-US/Default.aspx

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.