agricultura periurbana

Sistemes alimentaris territorialitzats -models d’alimentació saludable i venda de proximitat

Unió de Pagesos de Catalunya, en el marc de l’Operació GO03−002902 «Plataforma per l’impuls dels Sistema Agroalimentari Innovador (SAI)», en el PECT EbreBiosfera, ha portat a terme un estudi comparatiu de models de sistemes alimentaris territorialitzats que promouen l’alimentació saludable des de les bases de la venda i consum de productes de proximitat.

Destaquem els projectes de CIAP-Terra Pagesa a Catalunya, Ekoalde a Navarra entre d’altres, i també les figures de Parc Agrari com el del Baix Llobregat i el de Fuenlabrada.

En la lluita per una alimentació saludable i una producció sostenible son moltes les iniciatives que s’han posat en marxa. Podem destacar un paper aglutinador de la Red de ciudades por la agroecologia.

http://agroterritori.org/wp-content/uploads/2022/01/202112_AgriculturaTerritorialitzada.pdf

II Trobada de la Federación InterVegas – Villena, 16-18/09/16

II Jornadas Federación Intervegas – Villena 2016

Cada año se realiza la Feria Valenciana de la Biodiversidad Cultivada para poner en valor la riqueza de las variedades locales que existen en nuestro territorio. En su IV edición, la temática de la feria gira en torno a la trilogía mediterránea: la vid, el trigo y el olivo, cultivos tradicionales ampliamente arraigados en la comarca del Alto Vinalopó.

Este año, la IV Feria Valenciana de la Biodiversidad Cultivada se realiza conjuntamente con la II Jornada de la Federación Intervegas, por la importancia que las vegas de los pueblos y las ciudades han tenido en la conservación de un paisaje agrícola diverso, y en consecuencia la conservación de la agrodiversidad cultivada.

El deterioro y desnaturalización a los que se encuentran sometidas determinados territorios históricos circundantes a las ciudades (en particular, las vegas y huertas de la interfaz urbano-agraria), con enormes valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y ambientales, hace que sea urgente un foro de discusión donde recoger la importancia de su protección, antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan. Todo ello, pese a que cada vez se reconoce más su papel como soporte de la identidad patrimonial y la de su entorno, y de su evidente potencial como fuente de riqueza y empleo.

El 15 de noviembre de 2015, se firmó el Pacto del Granado que constituyó el nacimiento de la Federación Intervegas, con el fin de impulsar la protección de las vegas y las huertas, y visibilizar su relevancia. Ahora se pretende avanzar proponiendo herramientas de protección específicas para su mantenimiento y mejora.

Por esa razón este año, el Plan Integral de Promoción de la Agricultura Sostenible (PIPAS), que impulsa el Ayuntamiento de Villena, en colaboración con la Sociedad Española de Agroecología (SEAE), desde hace ya cuatro años, decidió acoger estas segundas Jornadas con intención de avanzar en este proceso y hacer que sean reconocidas las vegas y las huertas como ecosistemas frágiles y necesarios.

 Objetivos

– Contribuir a promover y ejecutar medidas para proteger los territorios agrarios históricos (huertas).

– Potenciar el desarrollo de actividades agroecológicas en los entornos de las huertas y vegas históricas, como mejor medida de protección y sostenibilidad a largo plazo.

– Intercambiar experiencias entre grupos locales relacionados con la biodiversidad agraria y la soberanía alimentaria

– Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su participación en la conservación de las variedades locales.

Programa II Trobada Federació InterVegas a Villena

Agricultura periurbana y urbana. ISSE2014. Universitat de Girona

A continuació podeu visualitzar les ponències del seminari celebrat el 18 i 19 de setembre de 2014:

Berta_Cormenzana_BCNECOLOGIA

Josep_Montasell_DIBA

Brunello_Ceccanti_CNRitaly

Cristina_Tous_AGROTERRITORI

Sara_Arellano_UdG_AGRO

Anna_Roca_AGROTERRITORI

——————————-

Triptic ISSE 2014_definitiu

El Institut de Medi Ambient i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterriori organitzen el:

XIV International Summer School on the Environment ISSE2014

AGRICULTURA PERIURBANA I URBANA EN LES CIUTATS DEL SEGLE XXI REPTES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL TERRITORI

18 i 19 de setembre de 2014. Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona

PROGRAMA: Programa_ISSE 2014_Final

MAPA LOCALITZACIO: EPS_edifici_P1_Campus_Montilivi

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Aquestes seran les primeres jornades dedicades a l’agricultura periurbana i urbana en l’àmbit de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i emmarcades en l’Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on Environment-ISSE 2014). Tindran lloc a l’Escola Politècnica Superior (EPS-PI) de la UdG el 18 i 19 de setembre de 2014.

 L’activitat es desplegarà amb un enfocament multidisciplinari i una visió de futur, amb l’objectiu de proporcionar un debat enriquidor sobre un argument que ha assolit sempre mes importància en els últims anys: repensar la ciutat, des d’una ciutat verda a una ciutat fèrtil i promoure accions que afavoreixin la interacció ciutat-camp per a una major sinèrgia entre els aspectes productius (produccions de cicle curt que inclou aliments ecològics i no ecològics), la preservació de la qualitat ambiental, la utilització racional del territori, la valorització de la capacitat productiva de l’entorn, la sostenibilitat econòmica i l’impacte social.

 En aquesta línea, les jornades podran constituir un punt de trobada per debatre sobre aquesta problemàtica entre estudiants, docents, tècnics del sector agrari, ambiental i d’ordenació del territori, productors agraris i representants d’institucions locals. Alhora, seran  el trampolí per reflexionar i pensar propostes i solucions beneficioses per al conjunt del territori gironí.

 OBJECTIU

Les jornades seran una plataforma d’anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’assolir una major sensibilització entre els participants i ampliar la difusió de les problemàtiques. S’extrauran conclusions i es faran propostes per tal de donar solucions adequades que respectin el territori, donin un just valor a les activitats productives i permetin una relació fluida entre ciutat i territori periurbà.

De manera específica, les jornades contribuiran en:

·      Fer visible l’agricultura urbana i periurbana catalana, i amb exemples de l’entorn gironí.

·      Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat agrària de la zona.

·      Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.

—————————————————————————————————————————————-

INSCRIPCIÓ: http://www.udg.edu/jornades/ISSE2014/Presentacio/tabid/21232/language/en-US/Default.aspx

Adhereix-te a la Carta de l’Agricultura Periurbana

La Fundació Agroterritori conjuntament amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i la Red Agroterritorial han impulsat la redacció de la “LA CARTA DE L’AGRICULTURA PERIURBANA per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans”.

El document anima a les autoritats públiques, entitats locals, associacions,… a adoptar polítiques i mesures per protegir, planificar, desenvolupar i gestionar els espais agraris periurbans europeus. La finalitat d’aquestes polítiques i mesures és la consolidació de l’activitat agrària i dels professionals que la fan possible: agricultors i agricultores, així com els tècnics i els investigadors agraris.

L’ajuntament de Sabadell i el Parc Agrari del Baix Llobregat ja s’ha adherit.

Us adjuntem un model per a que pugueu adherir-vos a la «Carta de l’Agricultura Periurbana», que podeu modificar si ho considereu oportú.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic agroterritori@agroterritori.org

*

Enllaços d’interès:

Adhesió de l’Ajuntament de Sabadell

Adhesió del Parc Agrari del Baix Llobregat

*

Documents relacionats:

Català: Model d’Adhesió a la Carta (word)

Castellano: Modelo de Adhesión a la Carta (word)

*

Carta de l’agricultura periurbana

Els dies 8 i 9 de setembre de 2010, a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels, es va celebrar el Seminari Agroterritorial.

Amb aquest acte es va tancar el debat promogut pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial, per consensuar el document “LA CARTA DE L’AGRICULTURA PERIURBANA per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans”.

El propòsit d’aquest document és el de motivar a les autoritats públiques a adoptar polítiques i mesures a escala local, regional, nacional i internacional per protegir, planificar, desenvolupar i gestionar els espais agraris periurbans europeus. Polítiques i mesures que han de tenir com a finalitat la consolidació de l’activitat agrària i dels professionals que la fan possible: agricultors i agricultores, així com els tècnics i els investigadors agraris.

*

Adhereix-te aquí: https://agroterritori.org/?p=1370

*

*

Català: Carta de la Agricultura periurbana

Castellano: Carta de l’Agricultura periurbana

Français: AgriculturePeriurbaine_FR

English: CHARTER_ON_PERIURBAN_AGRICULTURE

*

*

Dictamen sobre l’agricultura periurbana, CESE 2004

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’agricultura periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Aquest document és un dels referents de l’agricultura periurbana juntament amb la Carta de l’Agriculura Periurbana (2010).

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004: CESE_Dictamen_Agricultura_periurbana o en anglès EESC_opinion_agriculture_periurban_areas

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.