energia

EUROREGIO – Projecte per la millora de l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet

El projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies d’anàlisi comunes» liderat per la Fundació Agroterritori en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère, ha estat finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterràni, en la Convocatòria de projectes 2013 Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Objectius espeífics:

– Establir una xarxa a l’Euroregió per l’anàlisi i l’assessorament al sector lacti, amb la voluntat de garantir la correcta gestió de l’energia en les empreses lleteres i promoure la recerca i el suport institucional.

– Identificar i definir els consum energètic de les explotacions de vaca de llet i el seu impacte ambiental, així com les millors iniciatives empresarials.

– Desenvolupar eines i mesures per millorar l’ús d’energia a nivell d’explotació.

– Consensuar una estratègia comuna per a l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet de l’Euroregió.

– Incorporar l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en la producció de llet de vaca i derivats com una variable clau de futur.

PRODUCTES RESULTATS DEL PROJECTE

1. Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet

GUIA energia vaca de llet

2. Guide des bonnes pratiques énergérgetiques dans les exploitations de vaches laitières

GUIDE énergie bovines laitières

3. Seminari Ús eficient de l’energia en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet Euroregió

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Ponència Metodologia de treball

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Ponència Guia

Ponencia Estratègia

Ressenya_Debat_Seminari

Enllaç gravació del Seminari: Gravació UdG Seminari 19nov2015

4. Estratègia per promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Estratègia eficiència energètica en vaca de llet

5. Stratégie pour la promotion de l’efficience énergétique dans les exploitations bovines laitières de l’Euroregión

Stratégie efficience énergétique bovin laitier

Eficiència energètica vaca llet – Seminari 19 Nov Girona

La Fundació Agroterritori, el Consell Insular de Menorca i les Cambres Agràries de l’Ariéja (Migdia-Pirineus) i de la Losera (Llenguadoc-Rosselló) organitzen el 19 de novembre a Universitat de Girona, una jornada per presentar els resultats del projecte conjunt sobre estratègies per millorar l’eficiència energètica a les granges lleteres, en el marc d’un projecte europeu de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Davant d’uns trenta assistents, es va presentar la Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet, que té l’objectiu d’aconseguir un model lleter més eficient i menys costós per assegurar la sostenibilitat i la rendibilitat del sector.

A continuació, podeu descarregar les presentacions d’aquesta jornada, així com algunes fotografies de l’acte i de la visita a la granja de vaca de llet Mas Gener, de Riudellots de la Selva.

Programa:

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Presentació de la Metodologia de treball: Ponència Metodologia de treball

Presentació dels casos d’estudi (Menorca, Lozère, Ariège i Catalunya):

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Presentació de la Guia:

Ponència Guia

Presentació de l’Estrategia:

Ponencia Estratègia

Fotografies:

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (1) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (9) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (12) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (18)

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (34)

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (20) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.