Unió de Pagesos

Dinamización de grupos ganaderos 2021-2022: reuniones, debates, participación y visitas a explotaciones, UP – CLIM’AGIL

Unió de Pagesos de Catalunya, como sindicato agrario mayoritario del territorio (más votado en las elecciones agrarias) y a la vez con un mayor despliegue técnico y logístico, ha participado activamente en el proyecto CLIM’AGIL.

UP ha llevado a cabo una importante labor de dinamización de grupos ganaderos para asegurar su implicación en el proyecto, dar a conocer los avances del mismo, organizar y asistir a visitas a a explotaciones del territorio, asistir a eventos y actividades en País Vasco y sur de Francias, etc.

CLIM’AGIL- Adaptar la ganadería al cambio climático, una apuesta para el sector agrario transpirenaico, un reto para transformar innovaciones probadas en modelos (EFA310/19).

Proyecto cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PAGESIA A CASA – Unió de Pagesos

Des de la Fundació Agroterritori us volem informar del projecte ‘Pagesia a casa’ que Unió de Pagesos ha posat en marxa i que permet posar en contacte pagesia i consumidors, en el marc de la situació de confinament com a conseqüència de la covid-19. Cal remarcar que Unió de Pagesos ofereix aquest nou servei, de manera altruista, en el marc absolutament anòmal en què es troba la societat, per facilitar la venda a la pagesia i per responsabilitat social i facilitar l’accés als aliments a la ciutadania.

A l’enllaç https://pagesiaacasa.cat/ els consumidors disposen d’uns 250 productors per fer les comandes i tenen a disposició més de 90 productes d’alimentació, segons la temporada, dividits en els apartats de fruita, verdura, carn i altres (aquesta última categoria inclou productes com llet i derivats làctics, mel, ous, fruita seca, embotits, cerveses artesanes i vi, entre altres).

L’objectiu d’Unió de Pagesos és ajudar a corregir les dificultats d’accés dels productors a molts mercats municipals que romanen tancats i defensem el dret de la població a accedir a aliments frescos, vetllant pel nostre entorn rural del nostre país.

En només tres dies en funcionament, 36.700 consumidors l’han visitat l’enllaç.

Animem a productors interessats a posar-se en contacte per informar-vos dels pasos a seguir per donar-vos d’alta a la plataforma.

Nota: Les persones productores inscrites es fan responsables del compliment de les obligacions corresponents tant pel fa a seguretat alimentària com per les normes comercials que regulen la venda a distància o el comerç electrònic i els drets dels consumidors. Les transaccions comercials són entre persones consumidores i productores i per tant Unió de Pagesos de Catalunya no es fa responsable de les mateixes.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.