aigua

ACA- Revisió Pla de gestió fluvial (2on cicle)

Revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)

Seguint el mandat de la Directiva marc de l’aigua (DMA), i del Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya, s’inicia la revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (aprovat a través del Decret 188/2010 de 23 de novembre), que haurà d’estar aprovat i publicat a finals de 2015. El nou Pla de gestió, amb una vigència de sis anys  (2016-2021), i contindrà el programa de mesures per assolir els objectius ambientals i de garantia de recurs que s’estableixin al Pla.

Per tal de dur a terme la revisió del Programa de mesures i del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, la Directiva marc de l’aigua i la reglamentació en matèria de planificació a Catalunya, estableixen la redacció prèvia d’un seguit de documents i anàlisi de la situació per fer front el repte d’aquesta revisió juntament amb un procés de participació i informació ciutadana. Així, doncs, els processos previs a la redacció i revisió del Programa de mesures i del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya són:

Calendari de treball i mesures de consulta(obre una nova finestra)pdf

Característiques de la demarcació, anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat humana, i anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua a les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya. (Document IMPRESS 2013)(obre una nova finestra)pdf

Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI)(obre una nova finestra)pdf

 ———————-

Processos participatius per a la revisió del Pla de gestió de les conques internes de Catalunya

 L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la revisió del Pla de Gestió de la conca Fluvial de Catalunya (2013-2015). Aquesta revisió s’ha de posar en marxa amb un procés de participació que l’enriqueixi.
S’han identificat quatre zones com a nuclis de debat, on des de l’estiu 2013  es realitzen sessions de debat amb el suport de tècnics i documentació, conduïdes per experts en la dinamització participativa.
Si vols participar pots accedir a tota la informació i detall de les properes sessions a: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B22600176421381933910524&_nfls=false

Aprovada la primera ISO sobre Petjada d’Aigua

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha aprovat la primera norma internacional sobre la Petjada d’Aigua, la ISO 14046. La norma s’ha aprovat en el comitè internacional ISO/TC 207, amb la participació d’experts espanyols a través d’AENOR. http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/water.htm

L’ISO 14046 estableix els principis, requisits i directrius per a una correcta avaluació de la petjada d’aigua de productes, processos i organitzacions, a partir de l’anàlisi del seu cicle de vida. El principal objectiu és avaluar els impactes ambientals de les activitats de les organitzacions sobre l’aigua, afavorint la millora en la gestió d’aquest recurs escàs.

El document ha estat aprovat en el plenari del comitè tècnic internacional sobre Gestió Ambiental ISO/TC 207, celebrat a finals de maig a Panamà; en la seva elaboració han participat uns 40 experts d’una vintena de països. A més, en la reunió s’ha aprovat l’esborrany (DIS) de la nova versió de la ISO 14001, que estarà disponible a partir del pròxim 1 de juliol de 2014. També han començat els treballs de normalització de regles de categoria de producte (futura ISO 14037) i nous camps d’ecodisseny.

La norma ISO 14046 ha suscitat des d’un principi gran interès en organitzacions, governs i altres parts implicades, a causa de la creixent demanda d’aigua a nivell mundial, així com a la seva progressiva escassetat i pèrdua de qualitat, el que converteix la gestió d’aquest recurs en una de les temàtiques centrals del Desenvolupament Sostenible.

Documents de suport:

http://www.iso.org/iso/iso14046_briefing_note.pdf

http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=237641&folderId=997154&name=DLFE-13339.pdf

Publicació dels documents vinculats amb la revisió del Pla de Gestió

RESOLUCIÓ TES/545/2014, de 7 de març, per la qual es fan públics l’esquema provisional dels principals temes que es plantegen al Districte de conca fluvial de Catalunya pel que fa a la gestió de l’aigua i els estudis previs a la planificació hidrològica i s’obre un termini per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents i amb el calendari i el programa de treball del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Enllaç

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.