ACA

ACA- Revisió Pla de gestió fluvial (2on cicle)

Revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)

Seguint el mandat de la Directiva marc de l’aigua (DMA), i del Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya, s’inicia la revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (aprovat a través del Decret 188/2010 de 23 de novembre), que haurà d’estar aprovat i publicat a finals de 2015. El nou Pla de gestió, amb una vigència de sis anys  (2016-2021), i contindrà el programa de mesures per assolir els objectius ambientals i de garantia de recurs que s’estableixin al Pla.

Per tal de dur a terme la revisió del Programa de mesures i del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, la Directiva marc de l’aigua i la reglamentació en matèria de planificació a Catalunya, estableixen la redacció prèvia d’un seguit de documents i anàlisi de la situació per fer front el repte d’aquesta revisió juntament amb un procés de participació i informació ciutadana. Així, doncs, els processos previs a la redacció i revisió del Programa de mesures i del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya són:

Calendari de treball i mesures de consulta(obre una nova finestra)pdf

Característiques de la demarcació, anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat humana, i anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua a les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya. (Document IMPRESS 2013)(obre una nova finestra)pdf

Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI)(obre una nova finestra)pdf

 ———————-

Processos participatius per a la revisió del Pla de gestió de les conques internes de Catalunya

 L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la revisió del Pla de Gestió de la conca Fluvial de Catalunya (2013-2015). Aquesta revisió s’ha de posar en marxa amb un procés de participació que l’enriqueixi.
S’han identificat quatre zones com a nuclis de debat, on des de l’estiu 2013  es realitzen sessions de debat amb el suport de tècnics i documentació, conduïdes per experts en la dinamització participativa.
Si vols participar pots accedir a tota la informació i detall de les properes sessions a: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B22600176421381933910524&_nfls=false

Publicació dels documents vinculats amb la revisió del Pla de Gestió

RESOLUCIÓ TES/545/2014, de 7 de març, per la qual es fan públics l’esquema provisional dels principals temes que es plantegen al Districte de conca fluvial de Catalunya pel que fa a la gestió de l’aigua i els estudis previs a la planificació hidrològica i s’obre un termini per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents i amb el calendari i el programa de treball del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Enllaç

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.