Observatori

Estudi Pressió urbanística sobre el periurbà lleter al sud de Girona

Fundació Agroterritori i Unió de Pagesos de Catalunya han dut a terme el projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, subvencionat a través de la línia “Foment de l’Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses.

L’estudi analitza les perspectives de futur del sector lleter al periurbà sud de Girona i desenvolupa eines per a la preservació de l’espai agrari i la continuïtat de l’activitat.

L’objectiu principal és consolidar la base territorial de les explotacions lleteres a partir de l’anàlisi del territori (base territorial de les explotacions i del planejament territorial i urbanístic) i del disseny d’estratègies per dinamitzar el mercat de la terra, obrint així noves línies de treball en el món cooperatiu.

Planteja una reflexió sobre pressions urbanístiques, industrials i viàries que pateix aquest espais agrari periurbà, analitza el nou horitzó 2014 de la Política Agrària Comunitària i les reformes que planteja pel sector lleter.

Poster_A4

Carta de l’agricultura periurbana

Els dies 8 i 9 de setembre de 2010, a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels, es va celebrar el Seminari Agroterritorial.

Amb aquest acte es va tancar el debat promogut pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial, per consensuar el document “LA CARTA DE L’AGRICULTURA PERIURBANA per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans”.

El propòsit d’aquest document és el de motivar a les autoritats públiques a adoptar polítiques i mesures a escala local, regional, nacional i internacional per protegir, planificar, desenvolupar i gestionar els espais agraris periurbans europeus. Polítiques i mesures que han de tenir com a finalitat la consolidació de l’activitat agrària i dels professionals que la fan possible: agricultors i agricultores, així com els tècnics i els investigadors agraris.

*

Adhereix-te aquí: https://agroterritori.org/?p=1370

*

*

Català: Carta de la Agricultura periurbana

Castellano: Carta de l’Agricultura periurbana

Français: AgriculturePeriurbaine_FR

English: CHARTER_ON_PERIURBAN_AGRICULTURE

*

*

Seminari sobre la Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya, 2008

Els dies 17 i 18 de gener de 2008 va tenir lloc a la Universitat de Girona el seminari sobre «La Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya», organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori.

En el transcurs de les jornades es va debatre la situació actual dels espais agraris, els models de gestió existents en el territori i es va remarcar la necessitat d’una llei que regulés la situació d’aquests espais, amb objecte de promoure el seu desenvolupament i d’establir mecanismes de gestió eficaços. El Seminari es va dividir en tres blocs: I) La planificació dels espais agraris, II) Els models de gestió dels perímetres agraris delimitats, III) Els informes d’impacte agrari.

El document de conclusions estableix les bases per la futura llei d’espais agraris: Seminari_llei_espais_agraris_CONCLUSIONS

La Fundació Agroterritori ha editat un llibre amb totes les ponències i intervencions que es van fer durant el Seminari.

Dictamen sobre l’agricultura periurbana, CESE 2004

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’agricultura periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Aquest document és un dels referents de l’agricultura periurbana juntament amb la Carta de l’Agriculura Periurbana (2010).

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004: CESE_Dictamen_Agricultura_periurbana o en anglès EESC_opinion_agriculture_periurban_areas

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.