agroterritori

2ona publicació de Agroterritori: Percepcions de l’espai agrari periurbà

portada_llibre_percepcions

Aquest llibre Percepcions de l’espai agrari periurbà, segona publicació de la Fundació Agroterritori, intenta donar contingut a la lluita contra la invisibilitat a que moltes vegades s’enfronten els espais agraris pel fet de ser considerats “transparents”.

La percepció d’un territori ha de ser entesa com el resultat d’una situació historicosocial, en la mesura que té una ubicació espacial i temporal concreta. La visió del territori es fruit del mateix bagatge individual, que es va modulant segons les noves circumstancies i experiències concretes que vivim.

El conjunt de percepcions que inclou aquesta publicació és una part (evidentment no tota) del feix d’elements que poden ajudar a entendre, valorar i fins i tot gestionar un espai agrari periurbà, i a acotar possibles − diferents−interpretacions, experiències i vivències que es poden evocar quan se sent parlar d’aquests espais.

Els elements que els autors aporten per a la reflexió personal s’han agrupat en tres apartats. El primer recull les percepcions individuals elaborades des d’un àmbit específic (jurídic, urbanístic, econòmic, patrimonial, agrari, etc.). En el segon s’hi encabeixen els estudis centrats en un espai agrari concret. Finalment, el tercer apartat inclou els referents basats en dos documents importants com son el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre L’agricultura periurbana i la Carta de l’agricultura periurbana.      Fragments de la introducció del llibre. Autor: Josep Montasell

Us convidem a la presentació del llibre el proper dijous dia 7 de març 2013, a les 19.00 hores, a la Universitat de Lleida (plaça Víctor Siurana 1 – Sala de Juntes 2n pis).

La Fundació Agroterritori agraeix la participació dels autors dels articles per fer realitat aquesta segona publicació de la fundació.

+

Articles d’Agroterritori al butlletí del CILMA

El butlletí hivern-primavera 2011 del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) recull més de 25 exemples de promoció de marques de proximitat i qualitat, impuls de consorcis de dinamització econòmica i defensa dels espais agraris periurbans.

Agroterritori fa la seva aportació amb 3 articles.*

Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Agroterritori, explica en el seu article com s’ha gestat la redacció de la “Carta de l’Agricultura Periurbana” i quins són els seus objectius. Cristina Tous, tècnica de la Fundació, dóna visibilitat a l’estat de l’espai periurbà al sud de la ciutat de Girona, on predomina l’activitat ramadera. Finalment, a l’apartat de legislació, Anna Roca, professora del departament de geografia de la Universitat de Girona i responsable de la Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori, posa sobre la taula la desprotecció que pateix el sòl agrari i les necessitats normatives per salvaguardar els espais i les activitats agràries, amb un exemple i reivindicació: la futura “Llei d’Espais Agraris de Catalunya”.

CILMA. Butlleí trimestral N11. Hivern-primavera 2011. Butlleti_CILMA11

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.