Categories

Pla d’Acció Territorial de Protecció de l’Horta de València

L’Horta de València agrupa els sòls agrícoles de la ciutat de València i els municipis que es troben al voltant. Aquests espais han estat històricament el recurs productiu d’aliments frescs de la ciutat de València. Actualment s’està promovent la protecció d’aquests espais per tal de mantenir el caràcter agrícola del periurbà de València. El Pla d’Acció Territorial de Protecció de l’Horta de València és el text normatiu que agrupa les actuacions previstes a ‘horta de València i que defineix els sòls agrícoles que seran protegits.

El Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València va ser ordenat per la Llei 4/2004 de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV núm.4788, de 2.7.2004).

Enllaços d’interès:

Web de l’Associació per l’Horta, defensem el territori

Web de l’Horta de València

Documents relacionats:

Tríptic explicatiu del Pla d’Acció Territorial de Protecció de l’Horta de València

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.