Categories

La Vega de Granada, espai agrícola periurbà

La Vega de Granada és una de les àrees agrícoles més importants de la  regió de Granada, tradicionalment l’espai que subministrava els aliments frescs al municipi. Donada la seva importància, tant agronòmica com social i mediambiental (Toribio, 1997; Ocaña, ?), s’està promovent la creació d’un parc agrícola per tal de protegir aquest espai del creixement urbà.

De fet en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada ja es parlava de la creació d’aquesta figura de protecció i gestió dels sòls agrícoles. L’objectiu V1 establia la necessitat de «protegir els sòls d’alt valor agrícola» i d’elaborar un Pla Especial  per regular-los.

Alhora les cooperatives agràries i organitzacions ciutadanes van emetre un comunicat demanant la constitució d’un parc agrícola de la Vega de Granada.

Documents relacionats:

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada: la Vega de Granada

Plan para una dinamización integral y sostenible de la Vega de Granada

(Toribio, 1997) Transformaciones recientes en la organización territorial de la Vega de Granda

Síntesis Geográfica de la Vega de Granada

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.