Categories

Anillo Verde de Vitoria

El Anillo Verde de Vitoria és un exemple d’espai periurbà protegit i gestionat per tal de mantenir els seus usos i funcions i de dotar als ciutadans d’un espai de sensibilització en temes mediambientals. El projecte va començar als inicis dels 90, davant la preocupació creixent per l’estat de degradació que presentava el periurbà de Vitoria. Les accions que s’han dut a terme fins ara han permès regular el sòl, establir estratègies de gestió i desenvolupar estudis (es va crear el Centre d’estudis ambientals, CEA) amb objecte de millorar l’espai i les funcions del periurbà de Vitoria.

Enllaços d’interès:

Web oficial de l’Anillo Verde de Vitoria

Web del Centre d’Estudis Ambientals (CEA)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.