Categories

Jornada sector lleter – (Agroterritori, 24/11. EA Monells)

La Fundació Agroterritori i l’Escola Agrària de Monells celebrem una jornada el 24 de novembre.

En la jornada es presentaran els resultats del projecte «Anàlisi de cicle de vida i càlcul de la petjada de carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya· elaborat entre maig 2013 a maig 2014.

L’objectiu és donar a conèixer  aquest estudi pioner a Catalunya i contribuir al coneixement, al control i la millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa: Monells_llet_PATT_24112015

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.