Categories

Pla Territorial sectorial Agroforestal del País Basc

El divendrs 17 d’octubre de 2014, va sortir publicat al Boletín oficial del País Vasco N.º 198, i després de varios anys d’avantprojecte, el DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Podeu accedir-hi al següent link: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404348a.shtml

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.