Categories

Informació pública – EIA ampliació regadiu del Segrià Sud

Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A). (DOGC núm. 6370 – 07/05/2013)

Se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A).

Les persones interessades poden examinar-lo i formulari-hi al·legacions durant el termini d’30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6370 – 07/05/2013).

– Estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud (clau IA-C-ER-00942.A2) [PDF,104,94 MB.] Memòria i annexos. Data de redacció: febrer de 2013

– Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (clau: C-ER-00942.A) [PDF,263,20 MB.] Memòria i annexos, plànols i pressupost. Data de redacció: maig de 2010

Termini d’informació pública: del 8 de maig a l’11 de juny de 2013

Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.

Enllaços d’interès:

Informació pública – EIA ampliació regadiu del Segrià Sud

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.